MultidataSoft » Produse » Licenţiere Cloud

Licenţiere Cloud

Tinem legatura: Facebook Linked In Twitter Youtube

Licenţiere Cloud

Programe disponibile: Services Provider License Agreement (SPLA), Business Productivity Online Standard Suite (BPOS), Office 365

Services Provider License Agreement (SPLA)

  • modalitate licenţiere pentru partenerii de Hosting
  • echipamentele nu aparţin end-user-lui (partenerul găzduieşte)
  • comanda se plasează de către Hosting Partner către SPLA Partner (HP, Insight)
  • plata este lunară şi licenţierea produselor poate fi diferită de cea clasică

Business Productivity Online Standard Suite (BPOS)

  • servicii online lansate în aprilie 2010, hostate pe serverele Microsoft
  • cuprind produsele de mesagerie, colaborare şi comunicare:

Exchange Online

SharePoint Online

Office Communication Server Online